Học sinh thi học kỳ

Hà Nội tiếp tục cho học sinh tạm dừng đến trường

Bích Hà |

Theo lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội, do tình hình dịch bệnh tại Hà Nội đang diễn biến phức tạp nên học sinh các cấp trên địa bàn sẽ tiếp tục tạm dừng đến trường, cho đến khi có thông báo mới.