học sinh Đồng Nai nhặt rác

Bộ Giáo dục và Đào tạo khen thưởng nam sinh lớp 6 dùng tay không dọn rác

HÀ ANH CHIẾN |

Ông Nguyễn Xuân An Việt, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục chính trị và công tác học sinh, sinh viên - cho biết: “Hành động nhặt rác từ miệng cống thoát nước của em Đạt là một hành động đẹp, thể hiện ý thức bảo vệ môi trường cao, đúng như lời Bác Hồ dạy: “Tuổi nhỏ làm việc nhỏ”.