Hoạt động đền ơn đáp nghĩa

Còn mãi những giai điệu tri ân

Nguyễn Thụy Kha |

Từ ngày đất nước chọn ngày 27.7 hằng năm là Ngày Thương binh - Liệt sĩ để thiêng liêng đền ơn, đáp nghĩa với những người hiến dâng một phần thân thể, hiến dâng cả cuộc đời mình cho dân tộc, tính đến nay đã tròn 75 năm. Trong sự đền ơn, đáp nghĩa đó, văn nghệ là nơi bày tỏ được hiệu quả nhất, lắng đọng nhất, trong đó có âm nhạc. Còn mãi, những giai điệu tri ân.

Phối hợp chỉ đạo các công đoàn cơ sở thuộc công đoàn ngành trung ương

VŨ HẢI |

Ngày 23.10, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Tuyên Quang cho biết, đã tổ chức hội nghị bàn về nội dung phối hợp chỉ đạo của LĐLĐ tỉnh đối với CĐCS thuộc CĐ ngành T.Ư quản lý trên địa bàn tỉnh.