Hoạt động Đà Nẵng

Đà Nẵng tạm dừng mọi hoạt động 7 ngày nhưng đảm bảo không cắt điện

THUỲ TRANG |

Ngày 15.7, Điện lực Đà Nẵng đã có thông báo không cắt điện trong suốt thời gian thành phố thực hiện dừng mọi hoạt động trong 7 ngày từ 16 đến 23.8.