Hoạt động công đoàn TP.Vị Thanh

LĐLĐ TP.Vị Thanh: Hơn 676 triệu đồng dành để chăm lo đời sống CNVCLĐ

Thành Nhân |

Ngày 20.1, LĐLĐ TP.Vị Thanh (tỉnh Hậu Giang) tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn năm 2020 và sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn TP.Vị Thanh, nhiệm kỳ 2018 - 2023.