hoạt động công đoàn tỉnh Bắc Ninh

Hơn 800 công nhân lao động được tập huấn về An toàn giao thông

LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh |

Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh vừa tổ chức tập huấn Tập huấn về An toàn giao thông và tuyên truyền, tư vấn kiến thức Chăm sóc sức khỏe cho Công nhân lao động đang làm việc tại Công ty TNHH Bujeon Electronics.