hoạt động công đoàn Hà Giang

Vận động cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực

Đức Trí |

Sáng 30.10, Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Giang tổ chức Lễ Phát động Cuộc vận động "Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực" và phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”.

Giao lưu đối thoại chính sách tại lễ Phát động Tháng Công nhân

Hùng Mạnh |

Ngày 9.5, tại LĐLĐ tỉnh Hà Giang đã tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân năm 2019.