Hoằng Phụ

Cảng cá hơn 43 tỉ đồng hoang tàn sau 4 năm khánh thành

QUÁCH DU - HOÀNG DƯƠNG |

Thanh Hóa - Cảng cá Hoằng Phụ (Hoằng Hóa) được đầu tư hơn 43 tỉ đồng, sau 4 năm đi vào hoạt động, cảng cá này hư hỏng, xuống cấp, hoang tàn và trở thành nơi chăn thả gia súc.