Hoàn tất thủ tục cấp thẻ ưu đãi

LĐLĐ quận Long Biên: Đôn đốc CĐCS hoàn tất thủ tục cấp thẻ ưu đãi cho đoàn viên

Xuân Trường |

LĐLĐ quận Long Biên (Hà Nội) đang đôn đốc các CĐCS hoàn tất thủ tục đăng ký cấp thẻ ưu đãi đợt 3 cho đoàn viên CĐ theo kế hoạch đã đề ra. Đây là hoạt động thiết thực, nhằm chăm lo lợi ích cho đoàn viên CĐ.