Hoa Thành tự

Chiêm ngưỡng chiếc xe cổ độc đáo ở chùa Ông Đạo Nằm

Lục Tùng |

Chùa Ông Đạo Nằm là tục danh của Thành Hoa tự (Tấn Mỹ - Chợ Mới - An Giang). Nơi đây đang lưu giữ và bảo quản một chiếc xe cổ độc đáo có một không hai.