Hoạ sĩ Trịnh Tú

Cuối chiều thật đẹp!

ĐỖ QUANG HẠNH |

Từ nơi rất xa, khi nghe tin Trịnh Tú trở bệnh, tôi biết phép lạ với anh, với chúng tôi giờ hầu như không bao giờ có nữa...

Đi khẽ thôi Trịnh Tú nhé!

Lê Thanh Phong |

"Khẽ" là chữ của Trịnh Tú. Nhớ có lần uống rượu lâu lắm rồi, Trịnh Tú nói với bạn bè: “Chúng ta già rồi. Uống khẽ thôi để còn nhiều quỹ thời gian rong chơi với đời”.