Hỗ trợ người dân gặp khó khăn

Sử dụng gần 2.200 tỉ đồng để bổ sung kinh phí mua bù gạo dự trữ quốc gia

Phạm Đông |

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị sử dụng 2.199 tỉ đồng để mua bù gạo dự trữ quốc gia đã xuất cấp để viện trợ, cứu trợ và hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19.