Hỗ trợ hộ kinh doanh

Thêm đối tượng hộ kinh doanh được hỗ trợ của Nhà nước

hoàng quỳnh |

Tôi có một cửa hàng sửa chữa đồ điện gia dụng nhỏ, do có thu nhập thấp nên không phải đăng ký hộ kinh doanh và phải tạm dừng hoạt động để phòng chống dịch COVID-19. Trường hợp của tôi có được hưởng chính sách hỗ trợ của Nhà nước không?

Không đăng ký kinh doanh, có được hỗ trợ từ Chính phủ?

nam dương |

Gia đình tôi kinh doanh buôn bán đồ điện, có đăng ký thuế nhưng không có giấy phép kinh doanh. Xin hỏi gia đình tôi có thuộc diện hỗ trợ của Chính phủ không?

Hộ kinh doanh, những nỗi lo trong đại dịch và cơ hội phục hồi

Tùng Thư |

Các hộ kinh doanh ở Việt Nam đóng góp khoảng 30% GDP trong suốt giai đoạn 2015-2019 (theo Niên giám thống kê, Tổng cục Thống kê). Tuy nhiên, đây là khu vực có tính cá thể, rời rạc cao nên không tập hợp thành tổ chức, hiệp hội như cách các doanh nghiệp vẫn tận dụng sức mạnh tập thể trong khủng hoảng COVID-19. 

Hộ kinh doanh phải đóng cửa do dịch COVID-19 được hỗ trợ thế nào?

phương dung |

Tôi là một chủ hộ kinh doanh có đăng ký. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên phải đóng cửa. Xin hỏi, chính sách hỗ trợ cho hộ kinh doanh ảnh hưởng của dịch COVID-19 như thế nào?