Hồ sơ hưởng trợ cấp thôi việc

Thử việc 2 tháng có được trợ cấp thôi việc?

nam dương |

Tôi làm việc có hợp đồng lao động (HĐLĐ) chính thức từ tháng 1.2019 đến tháng 1.2021 và có 2 tháng thử việc từ tháng 11.2018 đến tháng 12.2018. Khi tôi nghỉ việc có được trợ cấp thôi việc không?