hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp

Làm Công ty 3 năm và tự ý nghỉ ngang có được hưởng trợ cấp thất nghiệp?

Hà Anh |

Ông Lê Nhật Trường (Đông Anh, Hà Nội) hỏi: Tôi làm Công ty khoảng 3 năm và tự ý nghỉ ngang. Vậy tôi có thể được hưởng trợ cấp thất nghiệp được không? 

Hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp

ANH THƯ |

Theo quy định của pháp luật hiện hành, hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp không thể thiếu 3 loại giấy tờ.

Có được uỷ quyền cho chồng nộp hồ sơ trợ cấp thất nghiệp?

nam dương |

Tôi đóng bảo hiểm thất nghiệp được 2 năm, nếu làm hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp thì mỗi tháng được hưởng bao nhiêu tiền? Tôi có được uỷ quyền cho chồng nộp hồ sơ trợ cấp thất nghiệp được không?

Để được hưởng trợ cấp thất nghiệp, cần giấy tờ gì?

cấn dung |

Bạn đọc có email thutrangx@xx gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Tôi nghỉ việc tại công ty được gần 1 tháng, hiện vẫn chưa tìm được công việc mới. Xin hỏi để được hưởng trợ cấp thất nghiệp, tôi cần chuẩn bị những loại giấy tờ nào?