Hồ sơ chuyển đổi đất

Chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp như thế nào?

thu thuỷ |

Bạn đọc có email hiepphucxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Gia đình tôi có một mảnh đất trồng cây lâu năm. Xin hỏi, trình tự, thủ tục để chuyển đổi đất nông nghiệp thành đất ở như thế nào?