Hộ gia đình nghèo

Làm gì để được hưởng bảo hiểm y tế cao hơn?

THÁI PHƯƠNG |

Bạn đọc có email nguyenlamx@xxx hỏi: Tôi là đối tượng thuộc hộ gia đình nghèo, nhưng đang tham gia bảo hiểm y tế theo đối tượng người lao động. 

Cấp cứu bằng xe cứu thương, có được hỗ trợ chi phí vận chuyển người bệnh?

MỸ HẠNH |

Bạn đọc có email ngophucx@xxx hỏi: Gia đình tôi thuộc diện hộ nghèo. Gần đây, vợ tôi điều trị tại bệnh viện tuyến huyện, sau đó chuyển lên tuyến tỉnh bằng xe cấp cứu vận chuyển người bệnh của bệnh viện. Vợ tôi có được thanh toán bảo hiểm y tế đối với trường hợp hỗ trợ chi phí vận chuyển người bệnh hay không?