Hồ Đập Trời

Ninh Bình: Đập hồ chứa nước rò rỉ, dân đứng ngồi không yên

NGUYỄN TRƯỜNG |

Hồ chứa nước Đập Trời nằm trên địa bàn huyện Nho Quan (Ninh Bình) có diện tích trên 50ha, với tuyến đập chính dài khoảng 480m. Năm 2006, hồ được đầu tư cải tạo, nâng cấp nhằm đáp ứng yêu cầu trong việc ngăn lũ và tích nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt cho hàng nghìn hộ dân. Tuy nhiên, hiện nay, 2 bên thân đập chính đã bị xuống cấp, nhiều đoạn bị thẩm thấu, rò rỉ tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn trong mùa mưa lũ.