Hồ chứa nước Chà Rang

Khánh Hòa xin chuyển đất rừng xây hồ chứa nước 401 tỉ đồng

Hữu Long |

Ngày 18.10, UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, vừa có tờ trình gửi HĐND tỉnh xem xét, quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện Dự án Hồ Chà Rang.