Hồ chứa nước Ẳng Cang

Điện Biên: Dự án chờ... 3 dự án

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Năm 2009, Dự án Hồ chứa nước Ẳng Cang do UBND huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên làm chủ đầu tư được phê duyệt hơn 355 tỉ đồng. Sau gần chục năm chậm tiến độ, đến năm 2016, dự án được điều chỉnh còn 341 tỉ đồng, đồng thời cắt đi một số hạng mục quan trọng. Đến nay, chủ đầu tư đang đốc thúc các đơn vị "cố làm cho xong" dù không đạt được các mục tiêu ban đầu đề ra.

Dự án Hồ chứa nước Ẳng Cang hơn 300 tỉ: 10 năm chưa về đích

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Năm 2009, Dự án Hồ chứa nước Ẳng Cang (Mường Ảng, Điện Biên) được phê duyệt với kinh phí hơn 355 tỉ đồng. Sau thời gian dài chậm tiến độ, năm 2016, dự án được điều chỉnh còn 341 tỉ đồng, đồng thời cắt đi một số hạng mục quan trọng. Đến nay, chủ đầu tư đang đốc thúc các đơn vị "cố làm cho xong" dù có xong thì vẫn phải chờ 3 dự án khác mới có thể hoàn thành mục tiêu đề ra ban đầu.

Làm cố cho xong dự án 341 tỉ đồng dù không đạt mục tiêu nào đề ra

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Được đầu tư 341 tỉ đồng, sau gần 10 năm chậm tiến độ với nhiều lần điều chỉnh, dự án Hồ chứa nước Ẳng Cang (Mường Ảng, Điện Biên) đang cố gắng để hoàn thành dù không đạt được bất cứ mục tiêu nào đề ra ban đầu.