Hình thức trả lương

Thế nào là lương khoán?

Bảo Hân (T/H) |

Bạn đọc Vân Anh (Thái Bình) hỏi: Bên cạnh các hình thức trả lương theo tuần, tháng, theo sản phẩm… thì lương khoán cũng là một hình thức trả lương được sử dụng. Vậy lương khoán được hiểu như thế nào? 

Có những hình thức trả lương nào cho người lao động?

Quế Chi (T/H) |

Điều 54 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14.12.2020 của Chính phủ quy định về hình thức trả lương

Các khoản lương, phụ cấp lương trong hợp đồng lao động theo quy định mới

Minh Phương |

Mức lương theo công việc hoặc chức danh, hình thức trả lương, phụ cấp lương được quy định trong hợp đồng lao động (HĐLĐ) theo quy định mới nhất được thể hiện dưới đây.

Chi tiết các hình thức trả lương cho người lao động từ năm 2021

Minh Phương |

Dưới đây là chi tiết và hướng dẫn hình thức trả lương cho người lao động từ năm 2021.