Hiệp Hội Golf Vietnam

Lexus Challenge 2022: Sẵn sàng cho ngày khởi tranh

TAM NGUYÊN |

Mọi công tác chuẩn bị đã sẵn sàng để Lexus Challenge 2022 sẽ chính thức khởi tranh từ ngày 8.3.