Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Châu Âu

Vượt khó khăn của đại dịch, nông sản sạch Tây Nguyên lên tàu sang Châu Âu

THANH TUẤN |

Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – Liên minh Châu Âu (viết tắt là AVFTA) có hiệu lực từ tháng 8.2020 đã mở ra cánh cửa thị trường nhiều tiềm năng cho nông sản Việt. Tại Gia Lai, dù chịu ảnh hưởng lớn của đại dịch COVID-19, hàng nghìn tấn cà phê vẫn lên tàu xuất khẩu sang Châu Âu, mang lại lợi nhuận lớn cho doanh nghiệp.