Hiện đại hóa đất nước

Thủy điện Hòa Bình: Công trình thế kỷ - niềm tự hào Việt Nam

LINH CHI |

Thủy điện Hòa Bình là một trong những công trình thủy điện lớn nhất trong khu vực Đông Nam Á. Qua 30 năm, công trình Thủy điện Hòa Bình đã thực sự phát huy vai trò là nguồn điện chiến lược đa mục tiêu, đóng góp thiết thực vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội và sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Người lao động nâng cao tay nghề để tăng thu nhập

VŨ HẢI |

Các cấp CĐ tỉnh Lào Cai chủ động phối hợp với chính quyền đồng cấp, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, người sử dụng lao động khảo sát, nắm rõ trình độ học vấn, tay nghề của NLĐ. Từ đó, LĐLĐ tỉnh xây dựng chương trình, vận động NLĐ tham gia học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp để tăng thu nhập cho CNLĐ.

Cuộc Tổng tiến công Xuân Mậu Thân 1968 và bài học “căn cứ lòng dân”

MINH THI |

Tại TP.Hồ Chí Minh, Bộ Công an vừa phối hợp Thành ủy tổ chức hội thảo khoa học lịch sử “Vai trò của lực lượng công an nhân dân trong Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968”.

Nâng cao về chất và lượng đội ngũ CNLĐ

TRẦN NGỌC DUY |

Ngày 16.10, LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh là đơn vị đầu tiên trong cả nước tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa X về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” và 4 chương trình công tác trọng tâm nhiệm kỳ 2013 - 2018. Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Thị Thu Hồng tham dự và phát biểu chỉ đạo.