Hệ thống pháp luật

Ngày Pháp luật VN: Để người dân dễ tiếp cận, dễ hiểu, thực hiện tốt Luật

NHÓM PV |

Đại biểu Quốc hội cho rằng, nếu hệ thống pháp luật đồng bộ, thống nhất, hoàn chỉnh, có chất lượng tốt, đi sát với cuộc sống thì việc chúng ta quản lý xã hội sẽ tốt hơn rất nhiều, kinh tế - xã hội cũng sẽ có nhiều bước phát triển hơn nữa.

Tháo gỡ những điểm nghẽn pháp luật, sử dụng hiệu quả các nguồn lực

Vương Trần |

Hà Nội - GS.TS Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, một trong những đột phá quan trọng trong công tác xây dựng, hoàn thiện và tổ chức thi hành pháp luật đó là: Tháo gỡ những điểm nghẽn, tạo điều kiện để huy động, phân bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho phát triển, nhất là các nguồn lực đất đai, tài chính, con người.

Hệ thống pháp luật phải tạo động lực mới cho phát triển đất nước

|

Báo Lao Động trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng tại Hội nghị triển khai thực hiện Kết luận 19-KL/TW của Bộ Chính trị về định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, ngày 3.11.

5.600 văn bản trái luật - phải có người chịu trách nhiệm!

LÊ THANH PHONG |

Qua kiểm tra văn bản do các bộ, ngành, địa phương ban hành, Bộ Tư pháp phát hiện hơn 5.600 văn bản trái pháp luật. Bộ Tư pháp đánh giá: “Số lượng văn bản trái pháp luật được phát hiện ở các lĩnh vực khác nhau khá lớn, gây ra những thiệt hại, tác động tiêu cực đến các quan hệ xã hội trong đời sống kinh tế, xã hội”.

Tạo môi trường đầu tư thông thoáng

ĐẶNG TIẾN |

Sáng 4.7, Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam (VBF) giữa kỳ 2018 đã khai mạc tại Hà Nội với chủ đề “Liên kết doanh nghiệp trong nước và nước ngoài - hợp tác hướng tới lợi ích chung”.