HĐND cấp phường

TP. Hồ Chí Minh chính thức bỏ HĐND cấp quận, phường

Hà Vương Chung |

Với 420/428 đại biểu tán thành (chiếm 87,14%), Quốc hội đã chính thức thông qua Nghị quyết về tổ chức chính quyền đô thị tại TPHCM, theo đó chính thức bỏ HĐND cấp quận, cấp phường.

Chính quyền đô thị ở TP.Hồ Chí Minh sẽ không còn HĐND cấp quận, phường?

Vương Trần |

Theo Dự thảo Nghị quyết Quy định việc tổ chức chính quyền đô thị tại TP.Hồ Chí Minh dự kiến sẽ không còn HĐND cấp quận, cấp phường

Những phường nào của Hà Nội sắp thí điểm "xóa" Hội đồng Nhân dân?

Vương Trần |

177 phường thuộc 12 quận và thị xã Sơn Tây của TP.Hà Nội thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng Nhân dân phường.

177 phường của Hà Nội sẽ thực hiện thí điểm "xóa" hội đồng nhân dân

Vương Trần |

Hà Nội sẽ thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân (HĐND) cấp phường tại 177 phường thuộc 12 quận và thị xã Sơn Tây.