Hawaii Trung Quốc

Ông Tập Cận Bình muốn biến "Hawai Trung Quốc" thành Hong Kong mới

Khánh Minh |

Kế hoạch tạo ra các cảng thương mại tự do của Trung Quốc có thể là một trong những thông báo quan trọng của Chủ tịch Tập Cận Bình tại Diễn đàn Châu Á Bác Ngao tổ chức vào cuối tuần này.