HaNoi Landmark 51

Sông Đà 1.01 đổi chủ: Dự án Hanoi Landmark 51 sắp “hồi sinh”

Thuỳ Linh |

Thị trường kỳ vọng loạt dự án đẳng cấp, chất lượng, uy tín như Hanoi Landmark 51 sẽ sớm “hồi sinh”, tăng thêm lựa chọn cho các nhà đầu tư.