HANOI FEI

Người lao động thoát nghèo vì được hỗ trợ từ Quỹ trợ vốn

LƯƠNG HẠNH |

Đến ngày 30.6.2022, đã có 521 đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động tại 25 Công đoàn cơ sở lần đầu được tiếp cận với nguồn vốn vay từ Quỹ trợ vốn công nhân viên chức lao động nghèo Thủ đô phát triển kinh tế gia đình (HANOI FEI). Từ đó, tạo thêm việc làm mới cho 1.400 lao động.

Quỹ trợ vốn CNVCLĐ nghèo Thủ đô đã giải ngân trên 31 tỉ đồng

LƯƠNG HẠNH |

Hà Nội - Sáng 6.7, Quỹ trợ vốn công nhân viên chức lao động nghèo Thủ đô phát triển kinh tế gia đình (HANOI FEI) tổ chức Hội nghị sơ kết công tác vay vốn 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 và trao sản phẩm hỗ trợ phát triển cộng đồng.