Hành vi gian dối

37/56 ứng viên GS, PGS ngành Y - Dược bị tố gian dối

Đặng Chung |

2020 là năm đầu tiên thực hiện theo quy định mới của Chính phủ, nâng số lượng công trình khoa học công bố quốc tế và yêu cầu toàn bộ hồ sơ, quá trình xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư (GS), Phó giáo sư (PGS) phải được công khai trên Internet, để xã hội cùng giám sát. Kết quả, chỉ trong thời gian ngắn công khai, hàng loạt ứng viên GS, PGS đã bị “tố” có hành vi gian dối trong học thuật.

Rà soát bằng cấp cán bộ có chức quyền: Nên làm, và “quá đơn giản”

HUYÊN NGUYỄN |

Sau khi Lao Động (số ra ngày 26.9) đăng tải bài viết: “Cần rà soát bằng cấp của tất cả cán bộ có chức quyền” sau việc sử dụng bằng cấp không đúng quy định, thiếu trung thực của một số cán bộ lãnh đạo. Nhiều ý kiến cho rằng, việc rà soát bằng cấp là để lấy lại niềm tin trong nhân dân vào đội ngũ cán bộ. Lao Động tiếp tục đăng tải ý kiến của một số chuyên gia về vấn đề này.