Hành trình của AB InBev

Hành trình của AB InBev được vinh danh tại Giải Rồng Vàng

Hiền Ngân |

Ưu tiên phát triển bền vững và không ngừng đóng góp giá trị thiết thực cho cộng đồng, hành trình của AB InBev tại Việt Nam trong 7 năm hướng đến mục tiêu vì một tương lai có nhiều niềm vui hơn.