Hang Giếng Voọc

Du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng: Khám phá hang Vòm - hang Giếng Vọoc

LÊ PHI LONG |

Ngày 12.8, tin từ UBND tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa có công văn đồng ý về việc khai thác sản phẩm du lịch mới "khám phá hang Vòm - hang Giếng Vọoc" tại Phong Nha - Kẻ Bàng.