Hải Phòng thực hiện giãn cách xã hội

60 chiến sĩ Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nam Bộ về An Giang chống dịch

Kim Uyên |

Tỉnh An Giang tiếp nhận thêm lực lượng hỗ trợ công tác phòng chống dịch COVID-19 từ Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nam Bộ.

Hải Phòng hỗ trợ 45.000 đồng/người/ngày cho người dân vùng bị phong tỏa

Hoàng Hoan |

Mỗi người dân Hải Phòng được hỗ trợ 45.000 đồng/ngày tiền mua thực phẩm trong thời gian bị phong tỏa do dịch COVID-19.