Hải Dương bổ nhiệm hai lãnh đạo chủ chốt

Bộ Nội vụ nói gì về việc Hải Dương bổ nhiệm hai lãnh đạo chủ chốt?

Phạm Đông - Vương Trần |

Theo Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng, việc tỉnh Hải Dương điều động, chỉ định hai chức danh lãnh đạo chốt thuộc thẩm quyền của địa phương, khi có thông tin Bộ sẽ phối hợp với tỉnh Hải Dương kiểm tra, thanh tra.