Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2023

Quyền Chủ tịch nước dự lễ tuyên dương Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu

PHẠM ĐÔNG |

Những Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2023 đại diện cho tuổi trẻ Việt Nam thời đại mới, với trái tim bản lĩnh, có tư duy sáng tạo, đổi mới và sức trẻ tận hiến vì cộng đồng, vì Tổ quốc.

Xạ thủ Phạm Quang Huy được đề cử giải Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2023

HOÀNG HUÊ |

Xạ thủ Phạm Quang Huy có tên trong danh sách đề cử sơ bộ xét tặng giải thưởng "Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2023" đối với lĩnh vực thể thao.