Grab rút khỏi Việt Nam

Yêu cầu xe Grab phải "gắn mào" là triệt tiêu một hình thức kinh doanh mới

Đỗ Phương |

"Xe Grab phải gắn mào tức là không thừa nhận hình thức kinh doanh mới. Chúng ta quy định áp đặt như vậy là đang cấm một doanh nghiệp nhưng vô hình chúng ta đang triệt tiêu một hình thức kinh doanh mới".

Đề xuất quản lý Grab như taxi truyền thống: Còn gì là 4.0?

Phạm Dung |

Theo chuyên gia Bùi Danh Liên, Grab là kết quả của thời đại công nghệ 4.0, không thể quản lý nó như taxi truyền thống.