Gộp sổ bảo hiểm xã hội

Được gộp quá trình đóng BHTN theo số bảo hiểm xã hội cũ vào sổ mới không?

Minh Hương |

Bạn đọc hỏi: Tôi đã nhận bảo hiểm xã hội một lần, được cấp giấy xác nhận quá trình đóng bảo hiểm thất nghiệp, chưa hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Nay tôi chuyển sang công ty khác, đóng bảo hiểm xã hội theo mã số khác. Vậy tôi có được gộp quá trình đóng bảo hiểm thất nghiệp theo mã số bảo hiểm xã hội cũ vào sổ bảo hiểm xã hội mới không? Nếu được thì thủ tục như thế nào?

Có được gộp quá trình đóng bảo hiểm thất nghiệp?

LƯƠNG HẠNH |

Bạn đọc Dương Thị Anh Sương hỏi: Tôi đã nhận bảo hiểm xã hội (BHXH) 1 lần và được cấp giấy xác nhận quá trình đóng bảo hiểm thất nghiệp (BHTN). Vậy tôi có gộp quá trình đóng BHTN cũ vào sổ mới được không? Nếu được thì thủ tục như thế nào? 

Hướng dẫn rút Bảo hiểm xã hội 1 lần khi có 2 sổ Bảo hiểm xã hội

LƯƠNG HẠNH |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam (BHXH) đã thông tin bạn đọc về việc thanh toán bảo hiểm xã hội một lần khi có 2 sổ BHXH. 

Có hai sổ bảo hiểm xã hội có cần gộp sổ không?

LƯƠNG HẠNH |

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam giải đáp thắc mắc bạn đọc về thủ tục gộp sổ BHXH.

Có 2 sổ bảo hiểm xã hội, người lao động cần làm gì?

Minh Hương |

Trường hợp người lao động có 2 sổ bảo hiểm xã hội có thể yêu cầu gộp sổ nếu thời gian đóng bảo hiểm trên các sổ không trùng nhau.

Công nhân muốn gộp 2 sổ bảo hiểm xã hội thì cần thủ tục gì?

Hà Anh |

Chị Nguyễn Thị Phương (công nhân KCN-CX Hà Nội) hỏi: Hiện tại, tôi đang cầm 2 sổ bảo hiểm xã hội (BHXH) giờ muốn gộp tôi phải làm như thế nào? 

Thủ tục gộp sổ bảo hiểm xã hội với người có từ 2 sổ trở lên năm 2022

Minh Hương |

Thủ tục gộp sổ bảo hiểm xã hội (BHXH) trong trường hợp một người có từ 2 sổ trở lên thông qua người sử dụng lao động và do cá nhân trực tiếp nộp hồ sơ được thực hiện như sau.

Người lao động muốn gộp sổ bảo hiểm xã hội cần đến cơ quan nào?

Minh Hương |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời bạn đọc về thủ tục gộp sổ bảo hiểm xã hội với người lao động làm việc tại nhiều công ty.

Nhận tiền BHXH 1 lần có cần quay lại công ty cũ lấy sổ bảo hiểm không?

Minh Hương |

Bạn đọc hỏi: Tôi làm 6 tháng thì nghỉ ngang ở công ty cũ đã 3 năm trước. Nay tôi muốn lĩnh bảo hiểm xã hội 1 lần có cần quay lại công ty cũ để lấy sổ bảo hiểm không?

Các lưu ý về quá trình gộp sổ bảo hiểm xã hội

Minh Hương |

Bạn đọc hỏi: Tôi có 2 sổ bảo hiểm xã hội. Vậy, tôi muốn gộp sổ bảo hiểm xã hội thì cần làm gì?


Có 2 sổ bảo hiểm xã hội phải làm thế nào?

Minh Hương |

Bạn đọc Lan Hương hỏi: Tôi có 2 sổ bảo hiểm xã hội (BHXH): 1 sổ dữ liệu đã đóng đến ngày 12.2017 và sổ còn lại đóng từ tháng 1.2018 đến nay. Tôi đã đăng ký VSSID cho sổ BHXH thứ 2. Tuy nhiên, tôi muốn đăng ký lại VSSID bằng thông tin sổ thứ nhất không biết làm cách nào?

Quy định về gộp sổ bảo hiểm xã hội khi thay đổi số chứng minh nhân dân

Minh Hương |

Bạn đọc hỏi: Tôi có nộp đầy đủ các giấy tờ theo yêu cầu để chốt tổng quá trình tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) và thay đổi thông tin về số chứng minh qua đường bưu điện nhưng do dịch bệnh nên bị từ chối. Vậy quy định về gộp sổ BHXH khi thay đổi số CMND thế nào?