Google Singapore

Con gái Hoa hậu Diệu Hoa làm việc cho Google

Lan Anh |

Hoa hậu Diệu Hoa chia sẻ, con gái chị là Diệu Ly hôm nay sẽ lên đường sang Singapore làm việc cho Google Singapore.