Gốm Nam Bộ xưa

Tự nguyện cho mượn gốm Nam Bộ xưa phục vụ Lễ hội Sen

Lục Tùng |

Đồng ThápLễ hội Sen tỉnh Đồng Tháp được một nhà sưu tầm tự nguyện cho mượn gốm Nam Bộ xưa để trưng bày.

Phụ nữ Việt trên gốm Nam Bộ xưa

Lục Tùng |

Nếu như gốm Nam Bộ xưa (GNBX) là tinh hoa của kỹ thuật chế tác nước ngoài kết hợp với bàn tay tài hoa và óc sáng tạo của những lưu dân “mang gươm đi mở cõi”, thì hình ảnh người phụ nữ Việt mang dấu ấn đậm nét quá trình sáng tạo những tác phẩm gốm đó.