Gói hỗ trợ an sinh

2 triệu đồng hỗ trợ đến với những người bán rau, chạy xe ôm ở Cần Thơ

Tạ Quang |

Nhằm giảm thiểu khó khăn cho những lao động tự do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, TP Cần Thơ đã triển khai kịp thời gói hỗ trợ theo Nghị quyết 68, giúp giảm bớt gánh nặng và là động lực cho người lao động vượt qua đại dịch.