Gói cho vay 16.000 tỉ đồng

Vì sao gói cho vay 16.000 tỉ đồng chưa tiếp cận được doanh nghiệp?

Văn Thắng |

Gói cho vay 16.000 tỉ đồng cho doanh nghiệp với lãi suất 0% để trả lương cho người lao động bị mất việc do đại dịch COVID-19 đang không tiếp cận được doanh nghiệp do tiêu chí quá cao. Chính vì vậy, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đồng ý hạ các tiêu chí để doanh nghiệp có thể tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, trả lương cho người lao động.