Gói 30.000 tỉ đồng

Tạm hoãn hợp đồng có được hưởng hỗ trợ theo Nghị quyết 116?

Bảo Hân |

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhiều doanh nghiệp đã thỏa thuận tạm hoãn hợp đồng với người lao động. Người lao động trong trường hợp này có được hưởng hỗ trợ theo Nghị quyết 116?

Chi tiết những đối tượng được hưởng tiền hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp

ANH THƯ |

Chính phủ vừa ban hành Quyết định Quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp.

Tiền hỗ trợ từ quỹ BHTN sẽ chuyển thẳng vào tài khoản người lao động

ANH THƯ |

Đối với người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp tại doanh nghiệp, cơ quan Bảo hiểm xã hội sẽ chi trả hỗ trợ qua tài khoản cá nhân.

Chi tiết mức hỗ trợ người lao động từ quỹ Bảo hiểm thất nghiệp từ ngày 1.10

ANH THƯ |

Liên quan đến chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động bị ảnh hưởng dịch COVID-19, mức hỗ trợ trên cơ sở thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động.