Giúp sức tội phạm

Mở nhiều tài khoản ngân hàng để bán cho tội phạm lừa đảo

Việt Dũng |

Hà Nội - Lưu Thị Vân thu mua sim điện thoại, mở tài khoản ngân hàng rồi bán cho nhóm đối tượng chuyên lừa đảo qua mạng Internet, gọi điện.