giữ được nhân tình thuần hậu

Dù ảnh hưởng do COVID-19, mỗi đêm vẫn có hơn 10.000 khách lưu trú tại Hội An

Thanh Chung |

Trước tình hình bệnh dịch COVID-19 hoành hành nhưng hiện nay, lượng khách lưu trú tại Hội An vẫn còn tương đối, bình quân mỗi đêm có trên 10.000 khách, hơn 90% là khách quốc tế, chủ yếu là khách Châu Âu.