Giết chết hàng xóm vì tranh chấp

Hà Giang: Tranh chấp nương rẫy, 4 bố con cùng sát hại 2 người hàng xóm

Phạm Đông |

Xuất phát từ tranh chấp nương rẫy trồng ngô, lúa với một hộ gia đình khác cùng thôn, 4 bố con Giàng Chẩn Diu đã xuống tay sát hại 2 người hàng xóm.