Giếng nước bỗng nhiên trơ đáy

Giếng nước của gần 1.000 hộ dân bỗng nhiên trơ đáy

Quách Du |

Nhiều tháng qua, gần 1.000 hộ dân tại xã Yên Thọ, huyện Yên Định (Thanh Hóa) sống trong cảnh thiếu nước sinh hoạt trầm trọng khi hàng loạt giếng khoan, giếng khơi bỗng nhiên cạn khô đáy.