Giấy chứng nhận nghỉ việc

Người lao động phải lấy Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH ở đâu?

Minh Hương |

Bà Uông Ly (Hà Nội) cho biết - Trạm Y tế xã nơi bà ở từ chối cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội cho F0 khi hoàn thành cách ly ngày 4.2.2022. "Vậy người lao động phải lấy Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội ở đâu?" - bà Ly đặt câu hỏi.

F0 chật vật với hành trình xin giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH

Thiều Trang |

Trong khi chờ đề xuất 7 loại giấy chứng nhận nghỉ việc cho F0 điều trị tại nhà hưởng bảo hiểm xã hội (BHXH) được chấp thuận, nhiều F0 vẫn chật vật với hành trình đi xin giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH và các thủ tục liên quan.

Hồ sơ làm căn cứ để giải quyết hưởng chế độ ốm đau với F0

Minh Hương |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời thắc mắc bạn đọc liên quan đến hồ sơ làm căn cứ giải quyết hưởng chế độ ốm đau với người lao động là F0.

Cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc để hưởng bảo hiểm xã hội thực hiện ra sao?

Minh Phương |

Người lao động là F0 điều trị tại nhà phải xin cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội. Vậy hiện nay, việc cấp Giấy chứng nhận được thực hiện như thế nào?