Giấy chứng nhận kết hôn

Thực hiện hồ sơ, trả kết quả đăng ký hộ tịch trực tuyến thế nào từ hôm nay?

Minh Hương |

Từ hôm nay (18.2), người dân có thể nộp hồ sơ, trả kết quả đăng ký hộ tịch trực tuyến.

Từ 18.2, có thể dùng Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn bản điện tử

Minh Phương |

Theo tinh thần của Thông tư 01/2022/TT-BTP, thay vì sử dụng Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận bản giấy như trước đây, từ ngày 18.2.2022, người dân có thể sử dụng Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn bản điện tử.