Giàu vì độc thân

Từ "cạp đất mà ăn" đến "độc thân vì giàu"

LÊ PHI LONG |

Hai câu nói của 2 người đẹp đều gây chú ý với dư luận nhưng gây những phản ứng khác nhau.