Giáo viên vùng cách ly

Hỗ trợ thầy, trò vùng có dịch COVID - 19

ANH THƯ |

Vừa qua, Công đoàn Giáo dục Việt Nam đến thăm và tặng quà hỗ trợ cho các thầy cô giáo và học sinh đang phải cách ly do dịch COVID - 19.